ITF leverer tilfredsstillende statusrapport til Maersks generalforsamling

En stærkt team på fire repræsentanter fra fagforeningen ITF (Det Internationale Transportarbejderforbund) lovede i dag videre dialog med AP Møller-Mærsk på selskabets generalforsamling i København.

Fagforeningen deltog i arrangementet for at levere en statusrapport om den løbende dialog mellem virksomheden og fagforeningen, der er fastlagt ved ITF's Maersk Network, som blev dannet for på bedste vis at repræsentere de tusindvis af transportarbejdere, der er ansat i hele virksomheden (se https://goo.gl/C1eN1r).
 
De fire medlemmer i teamet, der deltog i generalforsamlingen, var: Karsten Kristensen fra fagforeningen 3F i Danmark og formand for styregruppen for Maersk Network, Donald Josberger fra International Organization of Masters, Mates & Pilots (den internationale organisation for kaptajner, styrmænd og lodser) i USA, Joost Van Der Lecq fra fagforeningen FNV i Holland og Steve Yandell, der er seniorafdelingsassistent i ITF for søfarende, fiskeri og sejlads på indre vandveje.
 
Delegationen informerede generalforsamlingen om undersøgelser, der er gennemført blandt ITF's tilknyttede selskaber i forbindelse med AP Møller-Mærsks CSR-politikker. Undersøgelserne omfatter transportarbejdere, der er ansat på skibe, bugserfartøjer og i havne.
 
Undersøgelserne viser, at der findes positiv dialog og industrielle forhold på mange Maersk-arbejdspladser. Der er dog stadig store udfordringer på visse områder, især når det gælder anerkendelse af fagforeninger, og det er derfor nødvendigt at arbejde på at dele bedste praksis rundt i hele verden. ITF ønsker at sikre, at som en stor multinational virksomhed fortsætter Maersk med at ansætte arbejdere fra alle egne af verden, herunder det nordlige Europa.
 
ITF's maritime koordinator Jacqueline Smith udtaler fra London: "Vi er glade for, at vores delegation – takket være hjælp fra vores 3F-kolleger, som venligst gav os deres pladser – personligt har kunnet levere budskabet til Maersk-aktionærer i dag om, at vi vil styrke vores konstruktive dialog med virksomheden, og at vi forsøger at sikre, at selskabets CSR-politikker fungerer."
 
David Heindel fra ITF's afdeling for søfarende konkluderer: "Vi ser frem til fortsat samarbejde med Maersk for at opnå et miljø, der i hele virksomhedens drift er godt for arbejdstagerne og godt for virksomheden. En voksende verdensøkonomi med en efterspørgsel på handel over hele verden er vigtig for virksomhedens shipping- og havnedrift, og en rentabel virksomhed er godt for arbejdstagerne."
 

Add your comment

All comments